Leczenie Uzależnień

Alkoholizm jest to silne uzależnienie od alkoholu. Przez Światową Organizację Zdrowia jest oficjalnie uznany jako choroba. Definiuje się ją jako psychiczne i fizyczne uzależnienie od alkoholu etylowego. Środek ten wpływa na spowolnienie działania układu nerwowego. Na rozwój alkoholizmu może mieć wpływ wiele czynników, na przykład: genetyka, środowisko. podłoże psychologiczne i socjalne. Uzależnienie to, jak każde inne, przekłada się na funkcjonowanie w społeczeństwie. Dla osoby uzależnionej sięganie po alkohol staje się czymś normalnym, nie widzi w tym problemu. 

Narkomania to określenie na uzależnienie od narkotyków. Prowadzi do zatrucia organizmu, wyniszcza i w efekcie może prowadzić do śmierci. Jest to jednostka chorobowa, zaklasyfikowana w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Uzależnienie od substancji odurzających ma swoje podłoże w czynnikach osobowościowych, jak i środowiskowych. Charakterystycznym objawem tej choroby jest tak zwany głód narkotykowy, który bierze się z fizycznego i psychicznego nałogu i potęguje potrzebę przyjmowania substancji w coraz większych ilościach.

Lekomania to uzależnienie od leków wywołujące wysokie i często zagrażające zdrowiu stany psychiczne porównywalne do stanów odurzenia narkotykowego. Jedną z głównych charakteryzujących się cechą lekomani , jest ciągły i niekontrolowany przymus zażywania środków farmaceutycznych. Osoba cierpiąca na uzależnienie od leków często wpada w złość, smutek lub agresję gdyż jej potrzeba nie jest zaspokojona. Przedawkowane lub nieprawidłowo brane leki powodują przestrojenie somatyczne w okolicy kory mózgowej niszcząc ważne komórki nerwowe, których nie można już odzyskać.

Nieleczona lekomania prowadzić może do upośledzenia nerwowego lub nawet i śmierci.

Terapia uzależnienia od hazardu. My Way to ośrodek oferujący skuteczne i sprawdzone wyjście z patologicznego hazardu. Wygraj zdrowie, często terapia uzależnienia od hazardu jest konieczna. Dzięki niej jest możliwe trwałe pozbycie się tego uporczywego problemu.

O uzależnieniu “od grania” możemy mówić, wtedy gdy uprawianie hazardu staje się najważniejsze w życiu człowieka i zaczyna dominować w jego myślach. Zachowanie osoby uzależnionej od hazardu powoduje problemy, zarówno te finansowe, jak i rodzinne. Mechanizmy uzależnienia są bardzo podobne do tych u osób uzależnionych od alkoholu. W chwili zaprzestania grania pojawiają się objawy odstawienia, czyli drastycznego pogorszenia samopoczucia i chęć tzw. odegrania się.

Zamów niezobowiązującą rozmowę i rozpocznij leczenie!

Nie za miesiąc, nie jutro, zacznij już teraz zmieniać swoją przyszłość i dbaj o zdrowie!

Możliwość rozłożenia na raty!

Skontaktuj się z nami, służymy pomocą